Algemene informatie

ouderen onze doelstelling is bieden van dagbesteding voor kwetsbare ouderen.

Ouder worden doen mensen het liefst in de eigen omgeving, in het eigen huis, in de eigen buurt, het eigen dorp. En als de tijd komt dat je dat in je eigen huis niet meer helemaal zelfstandig kunt, is het fijn als er dan een plek is waar je een tweede thuis vindt: Gooiendaag. Doordat mensen (onze gasten)de dagbesteding bezoeken, worden mantelzorgers ontlast en neemt Gooiendaag een deel van deze zorg over. Wij zorgen er zo samen voor dat onze gasten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In een warme, huiselijke omgeving begeleiden wij onze gasten. De groep is klein en bestaat uit maximaal 8 á 10 gasten. Deze worden begeleidt door deskundige en professionele begeleiding, ondersteund door betrokken vrijwilligers. Wij zorgen ervoor dat u thuis opgehaald wordt en weer wordt thuisgebracht. Dagbesteding is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 15.30 uur.

ouderen Onze doelstelling is het bieden van een woonplek voor kwetsbare ouderen.

Als de tijd komt dat je dat in je eigen huis niet meer helemaal zelfstandig kunt wonen, is het fijn als er dan een plek is waar je een nieuw thuis vindt: Gooiendaag. In onze 24 uurs woningen bieden we ouderen een veilige en fijne plek om te wonen.

visie, kernwaarden

Kernwaarden bij Gooiendaag zijn warmte, aandacht, herkenning, erkenning, respect en veiligheid. Ouderen vinden bij ons een plek waar ze zich thuis voelen, waar ze welkom zijn en waar zij, rekening houdend met de mogelijkheden, de dagelijkse activiteiten meebeleven. In een kleinschalige, huiselijke omgeving wordt dagbesteding en een woonplek geboden die aansluit op de wensen van ouderen. Het aanbod aan activiteiten en de vaste dagindeling is gericht op het verhogen van het welzijn en welbevinden van de ouderen. Daarnaast worden op de dagdelen dat ouderen de dagbesteding bezoeken de mantelzorgers ontlast. Dit bij elkaar zorgt ervoor dat de oudere zo lang als mogelijk en gewenst in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

de beschikbare voorzieningen

Op onze locaties zijn de volgende voorzieningen zijn aanwezig: centrale grote leefruimte met keuken. Gezellige zit met ruststoelen. Een aparte rustruimte met ruststoelen en een bed. Een ruime aangepaste douche/toiletruimte. Buiten is een grote overkapping waaronder de ouderen lekker kunnen zitten. Het erf is zodanig verhard dat ook rolstoelers en mensen met rollators  zich vrij kunnen bewegen. 

organisatie en profiel van de begeleiders

Een kleine organisatie als Gooiendaag werkt efficiënt en met hele korte lijnen. Om onze gasten en bewoners goed te begeleiden hebben we kundige mensen nodig. Kennis en ervaring op het gebeid van ouderen is belangrijk, met name op het gebeid van dementie.  Belangrijke kenmerken van onze begeleiders: kundig en ervaren op het gebied van ouderen. Kernwaarden: respect en warmte voor elkaar, bevlogenheid over deze kleinschalige vorm van opvang en flexibel.  Mensen zoveel mogelijk zichzelf laten zijn en stimuleren deel te nemen aan sociale activiteiten. Goede contacten met familie van de ouderen.

 

begeleiding van de ouderen en dossiervorming

de kennismaking

Ouderen komen kennismaken bij Gooiendaag door gezellig koffie te drinken en de sfeer te komen proeven. Wij inventariseren tijdens deze kennismaking de behoeftes en de mogelijkheden van de oudere.  De oudere heeft een indicatie voor begeleiding nodig om bij ons in de dagbesteding te komen, hiervoor is het Centraal Indicatie-orgaan Zorg de aangewezen instantie.

het begeleidingstraject, de proeftijd en evaluaties

Met de ouderen en hun mantelzorgers/familie/begeleider zal regelmatig geëvalueerd worden of de zorg en het aanbod van Gooiendaag . Hiervan zullen verslagen gemaakt worden en zonodig overleg worden gevoerd met andere zorgverleners, adviseurs, begeleiders.

doorstroom en uitstroom dagsteding

Ouderen blijven zo lang zij dat willen en zo lang dat het kan de dagbesteding bezoeken. Uitstroom kan bijvoorbeeld plaatsvinden doordat een oudere bij ons komt wonen, of doordat een oudere overlijdt.